Địa chỉ: 40B Lạch Tray _ Hải Phòng
Thông tin cá nhân